Archive for the ‘Αγωνιστική Συσπείρωση’ Category

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 176 ΕΥΡΩ

Τα δύο Εργατικά Τμήματα (Β1 και Β2) του Αρείου Πάγου με τις υπ’ αριθμ. 574 -577/2009 αποφάσεις τους απέρριψαν αιτήσεις αναίρεσης του Δήμου Τρικάλων, του Πολιτιστικού Οργανισμού και του Οργανισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών του ιδίου Δήμου, καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας που ζητούσαν να αναιρεθούν αποφάσεις Πολυμελών Πρωτοδικείων τα οποία δίκασαν ως Εφετεία που είχαν δεχθεί αγωγές εργαζομένων για την καταβολή επιδόματος των 176 ευρώ (ειδική παροχή του Ν. 3016/2002). Με τις αποφάσεις είχαν γίνει δεκτές αγωγές συνολικά 34 εργαζομένων στα εν λόγω ΝΠΔΔ και είχαν επιδικάσει ποσά από 4.664 έως 5.800 ευρώ σε καθένα από τους αιτούντες.

(Τα δικαστήρια είχαν δεχθεί ότι είναι υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η μη χορήγηση σε αυτούς της ειδικής παροχής του Ν. 3016/2002 αποτελεί ευθεία παραβίαση τόσο της αρχής ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου όσο και του δικαιώματός τους ως εργαζομένων, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, για ίση αμοιβή για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας που έχουν καθιερωθεί με τα άρθρα 4 και 22 του Συντάγματος).

Ο Α.Π. απέρριψε ως αβάσιμους τους λόγους αναίρεσης των ΝΠΔΔ τα οποία ισχυριζόντουσαν ότι εσφαλμένα κρίθηκε ότι δικαιούνται οι εργαζόμενοι την ειδική αυτή παροχή. Ο Α.Π. έκρινε ότι τα Πολυμελή Πρωτοδικεία δεν παραβίασαν τις διατάξεις των νόμων και του Συντάγματος με την ερμηνεία που έκαναν και οι λόγοι αναίρεσης απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Ακόμη, ο Α.Π. αναφέρει στις αποφάσεις του ότι με διάφορες υπουργικές αποφάσεις είχε χορηγηθεί η αμοιβή αυτή (176 ευρώ) σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που βρίσκονταν υπό διαφορετικές μεταξύ τους εργασιακές συνθήκες. Επομένως, «η διαδοχική χορήγηση της παροχής σε όλους σχεδόν τους υπαλλήλους του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που αμείβονται κατά τις διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, αδιακρίτως φορέα, είδους και συνθηκών εργασίας κατέστησε την παροχή αυτή προσαύξηση του μισθού», προσθέτει ο Α.Π. Έτσι οι ενάγοντες αμειβόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δικαιούνται να λαμβάνουν την παροχή αυτή κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας, κατέληξε ο Α.Π.

Συνάδελφοι η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να δώσει το επίδομα αναδρομικά από το 2002, σε όλους τους Δ.Υ. περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών με νομοθετική ρύθμιση, σεβόμενη τις δικαστικές αποφάσεις και να σταματήσουν οι δικαστικές προσφυγές (όσοι έκαναν προσφυγή το 2006 θα πρέπει να ξανακάνουν για τα έτη 2007, 08, 09 κ.ο.κ.) που μόνο ταλαιπωρία αποφέρουν αλλά και χρήματα σε δικηγόρους.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΗ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

12 Μαρτίου 2009

Advertisements

Posted: Μαρτίου 12, 2009 in Αγωνιστική Συσπείρωση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Λίγα λόγια για το θεσμό

Από το 1999 ισχύει ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και στο Δημόσιο Τομέα (Ν. 2738/99). Ο θεσμός, γνωστός από τον ιδιωτικό τομέα, όπου στην Ελλάδα υπάρχει και εφαρμόζεται ουσιαστικά από το 1955  (ν.3239), διεθνώς  από το 1949 με την 98η Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, αποτελεί κατάκτηση του εργατικού κινήματος.

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) κατά κλάδο ή επιχείρηση, που καλύπτουν τους εργαζόμενους και ρυθμίζουν θέματα μισθών και ημερομισθίων, ωραρίου και χρόνου εργασίας, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, υγιεινής και ασφάλειας, πρόσθετων παροχών κλπ., και συνομολογούνται μετά από διαπραγματεύσεις της εργοδοτικής πλευράς με το αντίστοιχο σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι σε περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών ρυθμίσεων, ισχύει η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.

ΣΣΕ και Δημόσιο

Μέχρι το 1999, τα θέματα αυτά για το Δημόσιο Τομέα, καθορίζονταν με κυβερνητικές αποφάσεις και νόμους. Βέβαια, το συνδικαλιστικό κίνημα πάντα τα έβαζε σε διαδικασία συζήτησης και διεκδίκησης, και το αποτέλεσμα εξαρτιόνταν κάθε φορά από τη δυναμική και την πίεσή του.

Ο Ν.2738/99 «φιλοδοξεί» να μεταφέρει το θεσμό στο των ΣΣΕ στο Δημόσιο Τομέα. Όμως περιορίζει τα θέματα στα οποία μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης σε θέματα που αφορούν:

 • τοποθέτηση, μετακίνηση, μετάθεση, απόσπαση,
 • εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
 • κοινωνική ασφάλιση, εκτός συνταξιοδοτικών
 • άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
 • άδειες
 • θέματα χρόνου απασχόλησης

Εξαιρούνται ρητά : μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα, θέματα διορισμών, οργανικών θέσεων, κλπ., λόγω «συνταγματικών περιορισμών». Για τα θέματα αυτά καθιερώνει τις Συλλογικές Συμφωνίες, που όμως δεν αποτελούν ΣΣΕ, αλλά για την εφαρμογή τους απαιτείται έκδοση κανονιστικών πράξεων ή προώθηση νομοθετικής ρύθμισης. Δηλαδή, η όποια συμφωνία δεν είναι υποχρεωτική, έχοντας την ισχύ νόμου, αλλά πάλι βρίσκεται υπό την αίρεση της Κυβέρνησης, για την υλοποίησή της.

Επομένως, στο Δημόσιο έχουμε παράλληλα Εθνική Γενική ΣΣΕ και Εθνική Γενική Συλλογική Συμφωνία, που αφορούν όλο το Δημόσιο Τομέα (σε αντιστοιχία με την Εθνική Γενική ΣΣΕ που διαπραγματεύεται η ΓΣΕΕ, για τον ιδιωτικό τομέα) και παράλληλα Ειδικές (Κλαδικές) ΣΣΕ και Ειδικές Συλλογικές Συμφωνίες, που καταρτίζονται ανά Υπουργείο (π.χ. ΥΠΕΠΘ) και αφορούν στις ιδιομορφίες και στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του. Πάντως, σύμφωνα με το νόμο, Ειδικές Συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν «εφόσον τα θέματα αυτά δεν έγιναν δεκτά για να αποτελέσουν περιεχόμενο Εθνικής Γενικής ΣΣΕ ή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμφωνίας«.

Ποιος διαπραγματεύεται;

Για τα θέματα της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και της Εθνικής Συλλογικής Συμφωνίας, η διαπραγμάτευση γίνεται με την πιο αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια οργάνωση (λέγε με ΑΔΕΔΥ). Βέβαια, τι μπορεί ή είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί η ΑΔΕΔΥ;

Για τα θέματα της Ειδικής ΣΣΕ και της Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας, η διαπραγμάτευση γίνεται απ’ την πιο αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια οργάνωση (ΟΛΜΕ).

Για τη διαδικασία της Μεσολάβησης

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες του Μεσολαβητή (αλλιώς ισχύει η προηγούμενη ΣΣΕ ή Συλλογική Συμφωνία). Αν και τότε τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο Μεσολαβητής μπορεί να υποβάλει δική του πρόταση.

Αλλά ποιος είναι ο Μεσολαβητής και πόσο ουδέτερος είναι; Επιλέγεται με κλήρωση, από μια λίστα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 3 καθηγητές Νομικών Τμημάτων των ΑΕΙ. Μόνο σαν ανέκδοτο μπορούμε να δούμε πρόταση Μεσολαβητή που να απέχει ουσιωδώς απ’ τις κυβερνητικές θέσεις.

Διαπραγματεύσεις ή Κοινωνικός Διάλογος;

Είναι φανερό από τα πιο πάνω ότι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως τις ξέραμε από τον ιδιωτικό τομέα μικρή μόνο σχέση έχουν με το περιεχόμενο του Ν.2738/99. Ο νόμος αυτός, ψευδεπίγραφα αναφέρεται σε Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις. Πιο πολύ θεσμοθετεί και προσπαθεί να επιβάλλει τον κοινωνικό διάλογο, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των συνδικάτων στους μηχανισμούς άσκησης και επιβολής της κυβερνητικής πολιτικής. Στοχεύει στη συναίνεση των εργαζομένων σε προαποφασισμένες ρυθμίσεις.

Οι παραπάνω επισημάνσεις και παρατηρήσεις δε σημαίνουν βέβαια ότι προτιμάμε το προηγούμενο καθεστώς ή ότι δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε τη διαδικασία για την προώθηση των αιτημάτων μας. Η γνώση των επιδιώξεων της εκάστοτε Κυβέρνησης και των ορίων του Ν.2738/99 δε σημαίνει και άρνηση των διαπραγματεύσεων. Πρέπει όμως να είναι σαφές ότι μια πετυχημένη διαπραγμάτευση απαιτεί ένα δευτεροβάθμιο και πολύ περισσότερο ένα τριτοβάθμιο όργανο που προωθεί τις θέσεις των εργαζομένων, που δεν είναι ξεκομμένο από τη βάση και δεν είναι όργανο του κρατικού συνδικαλισμού. Πολύ περισσότερο όμως απαιτεί ένα συνδικαλιστικό κίνημα μαζικό που να παλεύει για τα αιτήματά του. Γιατί διαπραγματεύσεις χωρίς κίνημα που να τις στηρίζουν ούτε έλυσαν ποτέ ούτε πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα του κλάδου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οικονομικά

 • Αύξηση 15% επί των καθαρών αποδοχών και σε κάθε εκπαιδευτικό (Μέσος όρος 200 ευρώ)
 • Αύξηση οικογενειακών επιδομάτων
 • Αφορολόγητο εισόδημα στο ύψος των αποδοχών του νεοδιόριστου
 • Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας
 • Χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ με αναδρομική ισχύ
 • Διπλασιασμός ωριαίας αντιμισθίας

Συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά

 • Σύνταξη στο 80% του συνόλου των αποδοχών
 • Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας
 • Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου των βασικών σπουδών
 • Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.
 • Ενίσχυση των ταμείων τώρα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εργασιακά

 • Κατάργηση θεσμού ωρομισθίου
 • Επαναφορά αρμοδιοτήτων ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ
 • Ανάθεση μαθημάτων με συμφωνία ΥΠΕΠΘ-ΟΛΜΕ κλπ.
 • Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 25 σε Γυμνάσια και ΓΕΛ και 20 στα ΕΠΑΛ
 • Επιμόρφωση ,Μετεκπαίδευση, εκπαιδευτικές άδειες. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας να φοιτούν ανά πενταετία σε δομή Επιμόρφωσης
 • Οι μόνιμοι διορισμοί νέων εκπαιδευτικών να ανακοινώνονται την 1η Μάρτη, ώστε να χρησιμοποιείται ο Μάρτης-Απρίλης για πρακτική άσκηση στο χώρο του σχολείου και ο Μάης-Ιούνης για την εμπειρία των εξετάσεων.

Οι ΣΣΕ αντιστρατεύονται το ενιαίο μισθολόγιο;

Το λεγόμενο «ενιαίο» μισθολόγιο, χωρίς να καταργηθεί ως σύλληψη τού ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος, μπορεί να αποτελεί την «βάση» ή μία «βάση» για όλους τους Δ.Υ.,  και σαν τέτοιο μόνο πρέπει να το διαπραγματεύεται η ΑΔΕΔΥ («μίνιμουμ» βασικών μισθών, χρονοεπιδομάτων, οικογενειακών επιδομάτων, υγειονομική περίθαλψη κλπ), εν είδει δηλαδή μιας «Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».  Τα υπόλοιπα ζητήματα (εργασιακές σχέσεις, ειδικές συνθήκες εργασίας, ιδιαιτερότητα χώρων και οι από αυτές απορρέουσες ειδικές οικονομικές και άλλες ρυθμίσεις ), πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης των διαφόρων κλάδων Δ.Υ. με τι ομοσπονδίες τους, που με τις «κλαδικές» συμβάσεις εργασίας θα συνομολογούν, με τον εργοδότη τους, τους «όρους  απασχόλησης» και θα προωθούν γενικά ζητήματα βελτίωσης τής λειτουργίας τού συγκεκριμένου χώρου ή τομέα τής Δημόσιας Διοίκησης.

Έτσι, χωρίς μηδενισμούς για την αποτελεσματικότητα της κοινής δράσης των Δ.Υ., αλλά και χωρίς τις παραμορφωτικές κλαδικές ισοπεδώσεις, το «κλαδικό» συνδικαλιστικό κίνημα θα προωθεί πιο αποτελεσματικά τα αιτήματά του (κοινά και κλαδικά) και θα παρεμβαίνει πολύμορφα στις κοινωνικές διεργασίες. Θα αξιοποιείται, ακόμη, η αγωνιστική διάθεση και η διαπραγματευτική ισχύς τού κάθε κλάδου, που είναι σημαντικοί παράγοντες προώθησης τόσο των επί μέρους κλαδικών όσο και των κοινών προβλημάτων των Δ.Υ.  Αλλιώς, η δήθεν «κοινή» και «συνολική» αντιμετώπιση των προβλημάτων, για όλους τους κλάδους και τις κατηγορίες των Δ.Υ., θα αποτελεί το «άλλοθι» για πολλούς, ώστε να μην ικανοποιούνται τα αιτήματα κλάδων που δραστηριοποιούνται αγωνιστικά.

Ο περιορισμός και η ανάλωση τού σ.κ. στη νοοτροπία και στη λογική μιας αδύναμης, συγκεντρωτικής και γραφειοκρατικής μορφής «διαπραγμάτευσης» για όλους τους Δ.Υ. και για όλα τα αιτήματα, μέσω ενός και μόνο, δυσκίνητου και απομακρυσμένου (εκ των πραγμάτων) από το σφυγμό τής βάσης οργάνου (τής ΑΔΕΔΥ, δηλαδή), δημιούργησαν και δημιουργούν ανασχέσεις τόσο στην ανάπτυξη των κλαδικών αγώνων, όσο και στη προοπτική βελτίωσης των «όρων απασχόλησης» κατά κλάδο και στο σύνολο των Δ. Υ.

Σε κείμενο της η ΟΛΜΕ (ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ,4/3/09) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο για ουσιαστική διμερή διαπραγμάτευση με το ΥΠΕΠΘ, αναφέρει «ξερά» : Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εφ’ όλης της ύλης. Τι έγινε συνάδελφοι της ΟΛΜΕ πάλι «κινηματικά» θα πάμε με άνωθεν ντιρεκτίβες, όπως και στην απόφαση για μη συμμετοχή στο διάλογο; Κάτι περί Γενικών Συνελεύσεων, Συνελεύσεις Προέδρων των ΕΛΜΕ τα ξεχάσαμε εντελώς;

Πότε η ΟΛΜΕ ενημέρωσε τους συναδέλφους; Πότε κάλεσε σε Γενικές Συνελεύσεις τις ΕΛΜΕ για να συζητήσουν τις εξελίξεις και να στηρίξουν με κινητοποιήσεις τη συμμετοχή ή μη στο διάλογο και τώρα τη διαπραγμάτευση; Μόνη λύση είναι να γίνουν όλα αυτά υπόθεση της κάθε ΕΛΜΕ, του κάθε συναδέλφου. Να στηριχτούν αποφασιστικά, και όχι στα λόγια, οι αποφάσεις των συνεδρίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Καλούμε κάθε συνάδελφο να δραστηριοποιηθεί μέσα από τις ΕΛΜΕ για να γίνει η υπόθεση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων ουσιαστικό βήμα προώθησης των θέσεων του κλάδου.

Posted: Φεβρουαρίου 22, 2009 in Αγωνιστική Συσπείρωση

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 • KATΩ TA XEPIA AΠO TA TAMEIA
 • ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΤΩΡΑ!

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Σε χρόνο πολύ πριν τις εκλογές σας είχαμε παρουσιάσει τα προβλήματα στα ασφαλιστικά Ταμεία και στον ΟΠΑΔ. Ιδιαίτερα για τον τελευταίο λέγαμε « …στήριξη του ΟΠΑΔ με άμεση επιχορήγησή του, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις καταγγελίες των συμβάσεων των γιατρών και των φαρμακοποιών και να αναβαθμιστεί η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη… ». Σημειώναμε επίσης ότι με πρόσχημα την παγκόσμια κρίση οι τομείς οι οποίοι θα επιχειρηθεί από τους κρατούντες να συρρικνωθούν, θα είναι ο τομέας της Υγείας και της Παιδείας. Οι εξελίξεις στη χώρα μας δικαιώνουν δυστυχώς τα λεγόμενά μας.

Λίγα λόγια για τον ΟΠΑΔ

Ο ΟΠΑΔ είναι ένας νέος οργανισμός που ιδρύθηκε το 2003 για να ασχοληθεί αποκλειστικά με την περίθαλψη των Δημοσίων Υπαλλήλων. Βασίζεται εξ ολοκλήρου στην δημόσια χρηματοδότηση για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του και να πληρώσει τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων Δ.Υ. Δεν έχει το χαρακτήρα ενός αυτόνομου και συγκροτημένου Ταμείου (π.χ. Ι.Κ.Α.) με διοικητικό και ελεγκτικό μηχανισμό. Όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα από την διακοπή εξυπηρέτησης των Δ.Υ. από γιατρούς και φαρμακοποιούς εξ αιτίας της μεγάλης καθυστέρησης πληρωμής των. Στο νομό μας οι γιατροί και φαρμακοποιοί προαναγγέλλουν ως τελική ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ την 1η Απριλίου γιατί έχουν να πληρωθούν από τον Ιούλιο του 2008 . Σαν συνδικαλιστική κίνηση είμαστε σε συνεχή επαφή με τους εργαζομένους στον ΟΠΑΔ, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά και τον αγώνα τους για την καλυτέρευση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών από τον Οργανισμό. Ιδιαιτέρως η υπάρχουσα κατάσταση του Οργανισμού στην περιοχή μας είναι δραματική:

1) O ΟΠΑΔ έχει την κεντρική υπηρεσία στην Αλεξ/πολη και γραφείο εξυπηρέτησης στη Ν. Ορεστιάδα. Ταυτόχρονα με ευθύνη του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και με Υπουργική απόφαση γίνεται θεώρηση βιβλιαρίων στο Νοσοκομείο για τους ασφαλισμένους της περιοχής Διδυμοτείχου από δύο ιατρούς (ΩΡΛ και καρδιολόγο) για ένα τετράωρο  εβδομαδιαίως.

2) Η στελέχωση των υπηρεσιών και τμημάτων είναι άκρως προβληματική. Η Υπηρεσία στην Αλεξ/πολη η οποία διενεργεί και τις πληρωμές των ιατροφαρμακευτικών εξόδων όλου του Νομού έχει 3 μονίμους υπαλλήλους (με τη Διευθύντρια μαζί) και ένα συμβασιούχο ιατρό ελεγκτή.

3) Το γραφείο στη Ν. Ορεστιάδα που εξυπηρετεί όλους τους ασφαλισμένους του Βορείου Έβρου λειτουργεί με μία υπάλληλο για όλες τις δουλειές (έκδοση βιβλιαρίων, δαπάνες, έκδοση ενταλμάτων δαπανών, αλληλογραφία!). Καθήκοντα ελεγκτών ιατρών ασκούν δύο αγροτικοί ιατροί που διατίθενται από το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου τρείς ημέρες την εβδομάδα. Ελεγκτής οδοντίατρος έχει οριστεί με υπουργική απόφαση στο Κ.Υ. Δικαίων και δεν μπορεί να εξυπηρετεί και τις άλλες περιοχές.

4) Η κατάσταση επιβαρύνεται και άλλο γιατί από την αρχή του χρόνου έχει ενταχθεί στον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ (υπάλληλοι Δήμων και Κοινοτήτων). Ο ΟΠΑΔ ανέλαβε τους ασφαλισμένους και αυτού του Ταμείου χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

5) Προσθέτουμε σε όλα αυτά ότι ο ΟΠΑΔ δεν έχει την απαιτούμενη μηχανοργάνωση και επομένως δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό ελεγκτικό μηχανισμό.

Ως ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απαιτούμε:

α) Άμεση στελέχωση του ΟΠΑΔ με προσλήψεις μονίμου προσωπικού ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του στην περιοχή μας.

β) Άμεση υλοποίηση της εξαγγελίας του Υπουργού Υγείας για ίδρυση και λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης ασφαλισμένων του Οργανισμού στο Διδυμότειχο με την ανάλογη στελέχωση.

γ) Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ να θέσει τα παραπάνω ζητήματα στην ΑΔΕΔΥ και να αγωνιστεί για τη λύση τους.

δ) Άμεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΠΑΔ. Η 1η Απριλίου δεν είναι μακριά. Καθημερινά τίθεται υπό αμφισβήτηση η αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας και για αυτήν ακόμα την παροχή στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης.

Ως ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ζητάμε από τα Δ.Σ. της Α και Β Ε.Λ.Μ.Ε. να  υιοθετήσουν τα παραπάνω και να αποτελέσουν πλαίσιο απόφασης και διεκδίκησης τους.

Ως ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σας καλούμε να συμμετάσχετε όλοι :

 • Στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη 25 Φλεβάρη.
 • Στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ορεστιάδας στις 10.00 πμ. και στη διαμαρτυρία – συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΟΠΑΔ της Ν. Ορεστιάδας στις 11.00 πμ.

 • KATΩ TA XEPIA AΠO TA TAMEIA, ούτε ένα ευρώ στο χρηματιστηριακό τζόγο.

 • ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΤΩΡΑ!

 • Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ μαζί με όλους τους κομματικούς εκπροσώπους στα Ταμεία να δώσουν λόγο για την έως τώρα εγκληματική διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων

ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2009

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους σας για τη μαζική συμμετοχή στις εκλογές στις 4 Δεκέμβρη, συμμετοχή η οποία αποτελεί ρεκόρ για τη Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ και η οποία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ στις συλλογικές διαδικασίες και στο σωματείο. Ευχαριστούμε βέβαια και όλους όσους μας στήριξαν και μας τίμησαν με την ψήφο τους, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την έμπρακτη αντίθεσή τους στις δυνάμεις τους δικομματισμού και την συμπαράστασή σ έναν αγώνα ο οποίος είναι διαρκής έστω και με πρόσκαιρες διακυμάνσεις.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Όπως ήδη σας ενημερώσαμε προεκλογικά η κρίση στα ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στο απροχώρητο. Ήδη η αδυναμία του Οργανισμού Περίθαλψης-Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) να εξοφλήσει τα οφειλόμενα στους γιατρούς, τους οδηγεί σε αποφάσεις να προχωρήσουν στο έσχατο μέσο της αναστολής των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ

Καλούμε λοιπόν, όλα τα σωματεία των Δ.Υ. του Βορείου Έβρου σε συνεργασία με τη Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ να ασχοληθούν με το θέμα, να ασκηθούν πιέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και να βρεθεί λύση.

Συναδέλφισες και συνάδελφοι

Θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας απέναντι στις αυθαιρεσίες, απέναντι στα μεγάλα και μικρά προβλήματα, έξω και μέσα στα σχολεία χωρίς να υποτιμάμε τις «μικρές μάχες». Καμιά παραβίαση ωραρίου, καμιά αυθαίρετη μετακίνηση, καμιά αυθαιρεσία, καμιά σύμπτυξη, κανένα κενό στα σχολειά μας δε θα μας αφήσει ασυγκίνητους.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλες τις συλλογικότητες να συμβάλλουμε αποφασιστικά ώστε τα ζητήματα της λιτότητας, της ακρίβειας, της λεηλασίας των ασφαλιστικών ταμείων και της δημόσιας εκπαίδευσης να βρεθούν στην προμετωπίδα της δράσης μας το επόμενο διάστημα. Να δημιουργηθούν στα σχολεία πόλοι προβληματισμού, αμφισβήτησης και αγωνιστικών διεκδικήσεων.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο σωματείο μας, μέσα στα σχολεία και τις σχολικές τάξεις, με μια ανεξάρτητη ριζοσπαστική αντίληψη αναπτύξαμε την πολύμορφη δράση μας.

Πήγαμε κόντρα στις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις, κόντρα στον υποταγμένο κυβερνητικό και κομματικό συνδικαλισμό.

Παλέψαμε για να μετατραπεί η Β ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ, από πεδίο αναπαραγωγής κομματικών και διοικητικών μηχανισμών, σε ζωντανό κύτταρο πολύπλευρης πολιτικής, συνδικαλιστικής, παιδαγωγικής, μορφωτικής και πολιτιστικής παρέμβασης. Τους δεσμούς με τους συναδέλφους τους χτίσαμε στην πράξη μέσα στα σχολεία, κόντρα στα ρουσφέτια   και τον εκμαυλισμό (αποσπάσεις, διαθέσεις, τοποθετήσεις,  προσλήψεις ΠΔΣ, επιτροπές…)

Είχαμε να αντιπαλέψουμε με ψηφοδέλτια διευθυντών, με κομματικούς αλλά και με διοικητικούς μηχανισμούς, με Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Έβρου, χαιρετίζει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, που από τον Έβρο έως την Κρήτη, με δεκάδες μπλόκα από χιλιάδες τρακτέρ διατρανώνουν για ακόμα μια φορά την θέληση τους για να παραμείνουν στη γη τους και να συνεχίσουν να την καλλιεργούν.
Η Αγωνιστική Συσπείρωση Έβρου εκφράζει τη συμπαράστασή της στα δίκαια αιτήματά τους για :
αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος,
• ικανοποιητικές κατώτερες εγγυημένες τιμές για όλα τα αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα
• τιμαριθμική αναπροσαρμογή της ενιαίας ενίσχυσης
• χτύπημα της εκμετάλλευσης από τους μεσάζοντες και τα καρτέλ.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι μεσάζοντες και τα καρτέλ που χρόνια τώρα λυμαίνονται την παραγωγή, αποκομίζουν τεράστια κέρδη τα οποία εκτοξεύουν τις τιμές των προϊόντων σε βάρος των καταναλωτών και συμπιέζουν προς τα κάτω τα κέρδη των παραγωγών.
Μόνη λύση για την φτωχομεσαία αγροτιά αποτελεί ο ενιαίος παναγροτικός αγώνας, στενά δεμένος με αυτούς των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων. Γιατί το αγροτικό πρόβλημα, το πρόβλημα της υπαίθρου της χώρας μας αφορά κύρια το βιός και το μόχθο τους, αλλά είναι και ευρύτερο.
Η Ελλάδα δεν κόβεται στα δυο από τους αγώνες, η κοινωνία μας διχάζεται βαθιά από μια αντικοινωνική πολιτική.
Νίκη στον αγώνα των αγροτών