Archive for the ‘Αιρετοί Π.Υ.Σ.Δ.Ε.’ Category

Posted: Μαρτίου 30, 2010 in Αιρετοί Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ e-mail: gdemeragon08@gmail.com

ΕΥΡΩΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κινητό: 6947775421

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ e-mail: chrevropas@sch.gr

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ http://agonsisevr.blogspot.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ No 14 Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Διαδικασία  Τοποθετήσεων  μετά τις Μεταθέσεις

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:

α) τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης

β) τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

γ) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.

δ) τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που επανέρχονται από το εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(οι υπεραριθμίες αφορούν εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση και προκύπτουν από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις, από μείωση των τμημάτων των μαθητών, όταν εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας (λειτουργικές υπεραριθμίες), ή από άλλη αιτία)

Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.

γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους ( άρθρο 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985).

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που: 1). υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση)  2). υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι, και όσοι είχαν τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση) 3). μετατέθηκαν από άλλες περιοχές να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα μόρια μετάθεσης

Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης ( διασταλτική εφαρμογή στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης

6. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.

7. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ – ΛΑΘΩΝ

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, ΠΥΣΔΕ,  εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Δεμερδεσλής Γιώργος – Ευρώπας Χρήστος

Advertisements

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ: Εσπερινό Γ/σιο Ορ/δας 25520 81797

ΣΠΙΤΙ: 25520 22898

ΚΙΝΗΤΟ: 6937271637

email: gdemeragon08@gmail.com

http://agonsisevr.blogspot.com

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους το 2009 να είναι έτος ειρηνικό, δημιουργικό και  με υγεία για όλους μας, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο έργο μας.

Πράγματι στην αρχή και αυτής της χρονιάς  : ► Η μαθητιώσα νεολαία εξακολουθεί να βρίσκεται στους δρόμους, μετά τη δολοφονία του μαθητή Αλέξη, τη σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. ► Η τρομοκρατία αναβιώνει μέσα από άνανδρα χτυπήματα σε αστυνομικούς, με απώτερο στόχο να προβοκάρει και να φαλκιδεύσει το λαϊκό κίνημα.  ► Το  ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να κηρύξει την 9η Γενάρη, ημέρα που δολοφονήθηκε ο Νίκος Τεμπονέρας το 1991, ως Ημέρα Παιδείας και Αγώνα, κηρύσσοντας  3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας με αιτήματά για την δημόσια παιδεία και τα εργασιακά μας δικαιώματα, καταδίκη της κρατικής βίας και του αυταρχισμού, με απαίτηση για σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες.  ► Η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης προβλέπει αυξήσεις βασικών μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους μεταξύ 3% και 3,2%!!. ► Το ΥΠΕΠΘ ξεκινά διάλογο από μηδενική βάση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διάλογος ο οποίος πρέπει να οδηγηθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα σε μια συζήτηση εφ όλης της ύλης για την δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. ► Οι Παλαιστίνιοι δοκιμάζονται σκληρά για άλλη μια φορά στον εξηκονταετή Γολγοθά τους χωρίς πατρίδα, γη, δικαιοσύνη και ελευθερία.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ για τη σχολική χρονιά 2008/09 στα θέματα μεταβολών του εκπαιδευτικού προσωπικού (μεταθέσεις – αποσπάσεις – διορισμοί – προσλήψεις εκπαιδευτικών κλπ) μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι λόγω της αναβολής του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών ενδέχεται να καθυστερήσουν φέτος οι προσλήψεις μονίμων.

Υπενθυμίζουμε ότι (σύμφωνα πάντοτε με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ) :

μέχρι 31/12 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έπρεπε να υποβάλλουν στο ΥΠΕΠΘ τις προτάσεις τους, (με ή χωρίς τη γνώμη των Νομαρχιακών Συμβουλίων) για πιθανές μεταβολές οργανικότητας σχολικών μονάδων.

μέχρι 31/12 ήταν η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για μετατάξεις.

μέχρι 20/2 υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετά από συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τα πραγματικά οργανικά κενά (συμπεριλαμβανομένων και των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών που κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όπως είναι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, υπεύθυνοι καινοτόμων δράσεων κ.λ.π).

Από 15/3 μέχρι 20/3 θα  γίνει η έκδοση Υπουργικής απόφασης και η ανακοίνωση μεταθέσεων.

Από 21/3 μέχρι 10/4 θα γίνει η υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις.

Από 2 / 5 μέχρι 10/5 θα γίνουν οι τοποθετήσεις  συνολικά, των εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ (υπεραριθμίες, μετατεθέντες, μετατάξεις, σε διάθεση και βελτίωση θέσεων).

Από 5 / 5 μέχρι 10/5 θα γίνει η υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών-ωρομισθίων.

Από 21/7 μέχρι 25/7 θα γίνουν οι αιτήσεις για μόνιμους διορισμούς.

Για όλα αυτά όμως θα επανέλθουμε με νεώτερα ενημερωτικά.

(όποιος συνάδελφος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή στα τηλέφωνα : ΣΠΙΤΙ: 2552022898,  ΣΧΟΛΕΙΟ 2552081797, ΚΙΝΗΤΟ: 6937271637. Ακόμη : όσοι συνάδελφοι θέλουν να λαμβάνουν τα Ενημερωτικά στα προσωπικά τους email να μου δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή  στο email: gdemeragon08@gmail.com. ) Ενημέρωση θα βρείτε και στο site  της Αγωνιστικής Συσπείρωσης http://agonsisevr.blogspot.com.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Δεμερδεσλής Γιώργος

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ: Εσπερινό Γ/σιο Ορ/δας 25520 81797

ΣΠΙΤΙ: 25520 22898

ΚΙΝΗΤΟ: 6937271637

email: gdemeragon08@gmail.com

http://agonsisevr.blogspot.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ No 2

18 Ιανουαρίου 2009

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ με τα εξής θέματα:

1. Απόσπαση συναδέλφου ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ Αλεξανδρούπολης

2. Τοποθετήσεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών

3. Έκδοση αδειών για κατ΄ οίκον διδασκαλία

Αυτή την περίοδο γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων των μετατιθέμενων (δικαιολογητικά και μόρια) για να ακολουθήσει η δημοσιοποίησή τους και η επεξεργασία των κενών βάσει των οποίων θα γίνουν οι μεταθέσεις.

(όποιος συνάδελφος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή στα τηλέφωνα : ΣΠΙΤΙ: 2552022898, ΣΧΟΛΕΙΟ 2552081797, ΚΙΝΗΤΟ: 6937271637. Ακόμη : όσοι συνάδελφοι θέλουν να λαμβάνουν τα Ενημερωτικά στα προσωπικά τους email να μου δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή στο email: gdemeragon08@gmail.com. ) Ενημέρωση θα βρείτε και στο site της Αγωνιστικής Συσπείρωσης http://agonsisevr.blogspot.com.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Δεμερδεσλής Γιώργος